כללי

הדרכה על הרכבה וכיוון טלסקופ אסטרונומי

הדרכה בסיסית על הרכבה ושימוש בטלסקופ אסטרונומי 

בסרטון זה אנו עוברים על העקרונות הבסיסיים במבנה טלסקופ, איך מרכיבים אותו הרכבה ראשונית ואיך משתמשים בו 

חזור לרשימה