Uncategorized

משחקי קופסא ותרומתם להתפתחות ילדים

משחקי קופסא ותרומתם להתפתחות ילדים

כיצד משחקי קופסא תורמים להתפתחות של הילדים שלנו?

משחקי קופסא הינם שם כללי למשחקי קלפים, משחקי מלחמה, משחקי קוביות, משחקי לוח ועוד.  משחקי הקופסא הראשונים המוכרים לנו כיום הינם “המשחק המלכותי של אור” והמשחק “סנת”. משחקים אלה מתוארכים לשנים 2600 ו-3000 לפנה”ס בהתאמה.
משחק הקופסא העתיק ביותר שאנו משחקים בו עד היום הינו המשחק “גו” משחק אסטרטגיה עתיק שמקורו בסין העתיקה.

מבחר משחקי קופסא לילדים

כיום קטגוריית משחקי הקופסא הינה עצומה וכל שנה משתחררים לשוק כמה אלפי משחקים חדשים.
ישנם משחקי קופסא המבוססים על פתרון חידה או מציאת פתרון לבעיה ומיועדים לשחקן אחד, כגון שעת שיא למשל, או בשמו הלועזי rush hour. במשחק זה אנו נדרשים לחלץ מכונית התקועה בפקק. משחק זה פופולרי מאוד ומוכר לנו מהילדות.

ישנם גם משחקים המבוססים על מלחמה ומיועדים ל-2 שחקנים או יותר כגון שחמט ודמקה. או למשל משחק סולמות ונחשים המיועד למספר שחקנים גדול יותר.

בחלק מהמשחקים המזל משחק תפקיד וההתקדמות במשחק תלויה בין היתר בתוצאות הטלת קוביית משחק. במשחקים אחרים לעומת זאת, ניצחון במשחק תלוי אך ורק ביכולת של אחד השחקנים לחשב את המהלכים טוב יותר מהאחר.

משחקי קופסא מבוססי אסטרטגיה לפיתוח יכולות קוגניטיביות

משחקי קופסא ואסטרטגיה מסייעים למשחקים בהם בתחומים רבים ומגוונים, החל מפיתוח ההיגיון, יכולת ההפשטה ותכנון מהלכים ודרך למידת חוקי מסחר וכלכלה (מונופול) ועד פיתוח יכולות ניהול וארגון (קטאן) שיפור השפה (שבץ נא) ועוד.
כמו כן משחקי קופסא תורמים לגיבוש ויציאת קשרים חברתיים. זאת מכיוון שהם דורשים תקשורת בין השחקנים, ניהול מו”מ, שיתופי פעולה וכדו’ וכן באופן כללי מקרבים בין המשחקים בהם ויוצרים בסיס נוח למפגש חברתי.

אחד ממשחקי האסטרטגיה המוכרים לנו ביותר הינו משחק השחמט. שחמט הינו למשחק אסטרטגיה קלאסי, מתוחכם ובעל עומק. שחמט נחשב כספורט תחרותי לכל דבר ומסייע רבות בהתפתחות החשיבה ותכנון מצעדים קדימה.

סוגים של משחקי קופסא היכולים לתרום להתפתחות הילדים שלכם:

משחקי לוח, משחקי קלפים, משחקי קוביות משחקי מלחמה ועוד.