IDVENTURE קופסאות בריחה. בחנו את יכולות הלוגיקה שלכם עם משחק חשיבה וחידות היגיון קשות למבוגרים ולנוער מבית IDVENTURE גרמניה.
תיבות העץ המדהימות מגרמניה מזמינות אתכם למסע שיבחן את יכולות החשיבה הלוגית שלכם. רק מי שיצליח לעבור את סדרת האתגרים המתוחכמים החבויים בתיבה יזכה לפתוח את התיבה.

מציג את כל 9 התוצאות

מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14
מתאים לגילאי: מבוגרים - 14